Spółdzielnia Pracy Kopaliny Mineralne to trzy kopalnie – Suchowola, Tumlin, Drugnia Rządowa – zlokalizowane w województwie świętokrzyskim.

W chwili obecnej kopalnie produkują rocznie około 200 tys. ton kruszyw wapiennych, czerwonego piaskowca i nawozów wapniowo – węglanowych 04. Załadunek odbywa się tylko na samochody.

Nasze kruszywa budowlane i drogowe, wyroby z czerwonego piaskowca oraz nawozy wapniowo – węglanowe 04 i kreda pastewna zostały bardzo wysoko ocenione przez klientów.

Spółdzielnia Pracy "Kopaliny Mineralne" produkuje w oparciu o własne złoża. Posiadamy doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną załogę, która gwarantuje wysoką jakość naszych produktów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Obecnie w oparciu o własne złoża kopalnie produkują wyroby gotowe.

KOPALNIA "TUMLIN GRÓD"

Złoże piaskowca triasowego eksploatowane jest od 1953r. Średnie parametry fizyko – mechaniczne kopaliny odpowiadają kryteriom złóż piaskowców bocznych jako bloki i płyty surowe oraz jako kamień łamany. Mrozoodporność, nasiąkliwość oraz ścieralność kwalifikują kopalinę do produkcji kamienia łamanego stosowanego w budownictwie i drogownictwie.

KOPALNIA "SUCHOWOLA"

Złoże wapieni jurajskich eksploatowane jest od 1963r. Wapień ze złoża "Ptasznik 1" odpowiada wymaganiom norm i może mieć zastosowanie m.in do produkcji kruszywa łamanego do nawierzchni drogowych, dla potrzeb przemysłu hutniczego, w przemyśle celulozowym, do produkcji mączki wapiennej, dla potrzeb przemysłu cukrowego.

KOPALNIA "DRUGNIA RZĄDOWA"

Złoże trzeciorzędowych wapieni litotamniowych eksploatowane jest od 1963r. Wapienie te posiadają bardzo wysoką zawartość Ca CO3. Średnio 96%, zaw. Fe2 O3 śr. – 0,40%, zaw. MgO – śr. 0,28%, zaw. As – śr. 0,00005%. Wapienie mają zastosowanie do produkcji kredy pastewnej i nawozów wapniowo – węglanowych.


Strony www Kielce: NET-atak.pl

KOPALINY MINERALNE

25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31

tel./fax +48 /41/ 345 48 23