Kopalnia "Suchowola"

Złoże wapieni jurajskich eksploatowane jest od 1963r.
Wapień ze złoża „Ptasznik 1” odpowiada wymaganiom norm i może mieć następujące zastosowanie:

  1. Do produkcji kruszywa łamanego do nawierzchni drogowych.
  2. Dla potrzeb przemysłu hutniczego.
  3. W przemyśle celulozowym.
  4. Do produkcji mączki wapiennej.
  5. Dla potrzeb przemysłu cukrowego.


Złoża:
Kamień - wapienny łamany
- mieszanka kruszywa:

80/120 mm, 120/220 mm, 31,5/63 mm
0/31,50 mm, 0/63 mm
0 – 2 mm – piasek łamany
2 – 4 mm, 4 – 16 mm
16 – 25 mm
0 – 2 nawóz wapniowo – węglanowy

Suchowola

Mapa dojazdu

Strony www Kielce: NET-atak.pl

KOPALINY MINERALNE

25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31

tel./fax +48 /41/ 345 48 23