Kopalnia "Tumlin-Gród"

Złoże piaskowca triasowego "Tumlin–Gród" eksploatowane jest od 1953r. Średnie parametry fizyko – mechaniczne kopaliny odpowiadają kryteriom złóż piaskowców bocznych jako bloki i płyty surowe oraz jako kamień łamany.

Mrozoodporność, nasiąkliwość oraz ścieralność kwalifikują kopalinę do produkcji kamienia łamanego stosowanego w budownictwie i drogownictwie.

Piaskowiec tumliński wykazuje warstwowanie przekątne z przerostami piaskowców cienko płytowych i jest stosowany na płyty.

Z piaskowców uzyskuje się kształtki budowlane, które są stosowane do wznoszenia murów fundamentowych, ścian budowli, do wykładania ścian pieców odlewniczych, jako zewnętrzna okładzina ścian budowli oraz schody i parapety zewnętrzne.

Złoża: Czerwony piaskowiec
  • kamień okładzinowy
  • płyty
  • kamień łamany
  • kształtki
  • bloki

Tumlin

Mapa dojazdu

Strony www Kielce: NET-atak.pl

KOPALINY MINERALNE

25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31

tel./fax +48 /41/ 345 48 23